Produkter og tjenester

Markus Svendsen leverer ulike produkter og tjeneter innenfor Interiør, teknisk tegning og byggesøknader. Med personlig service og lang erfaring vil Markus Svendsen kunne hjelpe deg med de behov du har innenfor disse emnene. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Møbler og interiør til store og små bygg

Tegning av planløsninger, skreddersøm av interiør. Design og produksjon av spesialtilpasset interiør og bistad til valg av møbelstoff, gardin og fargeforslag.

Jeg leverer gardiner, opphengsutstyr, møbler, solavskjerming og interiør skreddersøm til f.eks.:

 • Skoler
 • Kafèer
 • Barnehager
 • Laboratorier
 • Kirker
 • Idrettshaller
 • Offetlige bygg
 • Forsamlingshus

Teknisk tegning

Jeg tar på meg oppdrag til teknisk tegning av planløsning. Fra før har jeg bl.a. tegnet:

 • Hus
 • Hytter
 • Tilbygg

Byggesøknader

Byggesøknader er for mange komplisert og vanskelig å skrive. Jeg har årelang erfaring med slike søknader og kan hjelpe med dette. Ta kontakt dersom du trenger råd eller bistand til dine byggesøknader.

 • Hus
 • Hytter
 • Tilbygg

Referanser

Mange års erfaring har gitt meg mange kunder og referanser. Her er et utvalg kunder jeg har samarbeidet med:

Forsvaret

Interiør skreddersøm.

Universitetet i Tromsø

Interiør skreddersøm.

Norges Fiskerihøgskole

Interiør skreddersøm.

Universitetet i Svalbard

Interiør skreddersøm.

Salangen og Borge Kirke

Interiør skreddersøm

Høgskolen i Harstad

Interiør skreddersøm.

Viken Senter

Interiør skreddersøm.

Sjøvegan og bardu laboratorie

Interiør skreddersøm.

Øvre Bardu barnehage

Interiør skreddersøm.

Spongaveien barnehage

Interiør skreddersøm.

Domus kafè, Bardu og Finnsnes

Interiør skreddersøm.


Forhandlere

Jeg samarbeider og har avtaler med mange leverandører. Her er et utvlag:

Om Markus Svendsen Interiør

Markurs Svendsen Interiør er et enkelmannsforetak opprettet og drevet av Markus Svendsen. Foretaket er etablert i 2012, men er å regne som en videreføring av Interiør AS som ble stiftet i 1977. Markus har flere tiårs erfaring med teknisk tegning, skreddersøm interiør og byggesøknader.
Markus Svendsen Eier

Bor ved Indregård i Salangen, indre Troms. Ektemann og far til tre voksne barn. hundeeier og friluftsmann

Lisbeth Svendsen Rådgiver

Rådgiver og kone til Markus